Kvikkleireskredet på Ask, 7 måneder etter.


Kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum gikk natt til 30. desember 2020 og tok med seg flere bolighus i boligområdet Nystulia nær sentrum av Ask. Deler av raset gikk i et jordbruksområde og tre gårdsbruk ble berørt, samt deler av Gjerdrum Golfklubbs anlegg.

Et område på omkring 300 ganger 700 meter raste ut. Det fortsatte å rase i skredområdet utover dagen, og det gikk små ras også de påfølgende dager.
Det antas at skredet begynte flere hundre meter sør for boligfeltet Nystulia og spiste seg trinnvis nordover før det stanset inne i boligfeltet. Klokken 3:56:45 ved gården Kroken langs Brådalsvegen skjedde den første hendelsen da en høyspentlinje ble revet over. Fra dette punktet ble det de neste fire minuttene registrert hendelser nordover inntil raset stanset inne i bebyggelsen på Nystulia.

Flere hus i boligområdet omkring Nystulia i tettstedet Ask ble tatt av raset, samt bygninger på gårdstunet Holmen og drøyt 100 meter av veien Fjellinna. Redningsarbeidet pågikk til 5. januar 2021.
1. januar 2021 offentliggjorde politiet navnet på alle de ti savnede.

Den 5. januar opplyste politiet at de skiftet fokus fra redningsarbeid til å lete etter antatt omkomne.

Etter to ukers opphold ble søket etter de antatt omkomne startet opp igjen 18. januar. 22. mars ble den siste savnede funnet i skredgropen.

7 måneder etter raset besøkte vi stedet, og kunne konstatere at ødeleggelsene var enorme, og sårene var fremdeles svært synlige.